Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-07-30

Mielieji,

rugpjūčio mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis už Bažnyčią, kad ji iš Šventosios Dvasios gautų malonę ir jėgų atsinaujinti Evangelijos šviesoje.

Lietuvos vyskupijose vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Šiais metais kviečiama melstis už pandemijos varginamus, už šeimas, ypač patiriančias didelių sunkumų, už naujus pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą ir kad Dievas stiprintų jau einančius šio pašaukimo keliu. Rugpjūčio 1 – 8 dienomis adoracija vyks Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose.

Rugpjūčio 14 dieną Vilniuje prelatas Visvaldas Kulbokas priims vyskupo šventimus. Iškilmei, kuri vyks Vilniaus Šv. Stanislovo ir Vladislovo arkikatedroje bazilikoje, vadovaus Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Šventės pradžia – 12 val.

Vilniaus arkivyskupija, prisidėdama prie popiežiaus Pranciškaus raginimo tausoti aplinką, dalį vyskupijai priklausančių pastatų elektra aprūpins iš nutolusių saulės elektrinių.
 
Kalendorius:
Liepos 31 d. 10.00 val. Vyrų rožinis Šv. Kryžiaus bažnyčioje Vilniuje
Liepos 31 d. 13.00 val. Piligrimystė Gailestingumo keliu Vilniuje (lenkų k.) su kun. Eliju Markausku
Liepos 31 d. 18.00 val. Šv. Ignaco šventė Šiauliuose
Rugpjūčio 1 d. Piligriminis žygis „Sesers Vandos Boniševskos ir Helenos Majevskos pėdsakais“ iš Buivydžių į Pričiūnus (lenkų k.)
Rugpjūčio 4 d. 19.00 val. Vilniaus kariliono festivalio koncertas
Rugpjūčio 26–29 d. Seminaras „Krikščioniškoji antropologija“ su ses. Ligita Rylyškyte SJE Guronių rekolekcijų namuose

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčioje baigtos tapyti Kryžiaus kelio stotys (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujienos:

„Magnificat“ ieško darbuotojų: rinkodaros ir komunikacijos projektų vadovo bei leidybos koordinatoriaus
Gailestingumo darbai šeimoje. Šv. Teresėlės tėvų pavyzdys. Apie Zelijos ir Liudviko Martenų šeimos gyvenimą pasakoja Šeimos centro bendruomenių koordinatorė Vilija Tauraitė (vaizdo įrašas)
Vilniaus Kariliono festivalio koncertų įrašai skelbiami feisbuko paskyroje „Dominikonai Vilnius“
Jėzuitų organizuojamos stovyklos jaunimui „Mag+s“ įspūdžiai (vaizdo įrašas)
„Lobių dirbtuvių“ stovykla su šv. Jono vaikais (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.