Kaip švęsime šv. Kalėdas? Interviu Marijos Radijuje

Kviečiame klausyti Marijos Radijo interviu su arkivyskupu Gintaru Grušu apie sunkų vyskupų sprendimą dėl šv. Mišių karantino metu: bit.ly/AktualijosKalėdos .

Arkivyskupas primena: Bažnyčios neuždarytos, tikintieji kviečiami į maldą, kunigai pasiruošę klausyti išpažinčių ir teikti Eucharistiją ne Mišių metu. Ganytojas dalijasi mintimis, kaip švęsti šias Kūčias ir Kalėdas namie.

Viena iš pokalbio minčių:

Yra senas pasakojimas apie vienuolį, kuris meldžiasi koplyčioje, garbina Viešpatį, ir prie durų beldžiasi vargšas, kuriam reikia skubios pagalbos. Kas yra teisinga ir ką reikia daryti? Ar likti prie Viešpaties melstis ir garbinti jį, ar ir kuo skubiau padėti tam stokojančiam. Ir viena ir kita yra svarbu, bet ir Šventajame Rašte pabrėžiama, kad paskutinę teismo dieną nebūsim paklausti, kiek Mišių išklausėm, kiek rožinių sukalbėjom, bet būsim paklausti, ką padarėm savo artimiausiam broliui.

Kalbam apie žmogaus gyvybę. Atsižvelgiant į situaciją, pirmumas vis dėl to buvo daryti viską, kad išsaugoti kuo daugiau žmonių gyvybių. Todėl vyskupai priėmė šį sprendimą, kad turime kaip krikščionys katalikai pareigą gailestingumui savo artimo atžvilgiu, net jei mums dėl to yra sunkiau.