Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupiją ir visus jos bendradarbius

2017-ųjų metų darbai Vilniaus arkivyskupijoje prasidėjo maldos bendryste. Sausio 10 d., antradienį, Vilniaus arkikatedros Šv. Kazimiero koplyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupiją ir visus, šioje arkivyskupijoje atliekančius vienokį ar kitokį darbą Bažnyčios labui. Kartu su arkivyskupijos centrų, organizacijų, grupių, katalikiškos žiniasklaidos ir kitų veiklų atstovais meldėsi arkivyskupijos ganytojai arkivysk. Gintaras Grušas ir vysk. Arūnas Poniškaitis, kun. Kęstutis Dvareckas ir kun. Mindaugas Bernotavičius.

Pamoksle arkivyskupas Gintaras Grušas kvietė pasitikėti Dievo Apvaizda ir dažnai prisiminti, kad sunkumai, su kuriais susiduriame, taip pat gali būti Apvaizdos plano dalis. Jis nurodė arkivysk. Teofiliaus Matulionio pavyzdį – arkivysk. Matulionis net tremtį priėmė kaip galimybę darbuotis dėl Evangelijos ir dėkojo Dievui už šią galimybę. „Būkime tikri, kad Dievas gali per mus nuveikti didžių dalykų – tokių, kurie pranoksta mūsų tikėjimą ir numatymą“, – sakė ganytojas.

Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupiją ir jos bendradarbius bus aukojamos kiekvieno mėnesio antrąjį antradienį 9 val. Vilniaus arkikatedroje. Kviečiami visi, besidarbuojantys Vilniaus arkivyskupijos centruose, katalikiškose organizacijose, judėjimuose, katalikiškoje žiniasklaidoje, leidyboje, švietime.