Šv. Faustinos namelyje jaunimas mokėsi rišti verbas

Likus savaitei iki Verbų sekmadienio, kovo 22 d., Memorialiniame maldininkų ir piligrimų centre šv. Faustinos namelyje įvyko edukacinis užsiėmimas, kurio tikslas buvo susipažinti ir išmokti rišti verbas.

Po Gailestingumo vainikėlio maldos visi nuskubėjo į salę, kur garsi Dzūkijos verbų rišėja, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė Eugenija Bakšienė pakvietė susėsti aplink verbomis bei įvairiais džiovintais augalais apkrauto stalo. Miklūs Europos skaučių Vilniaus šv. Elžbietos Vengrės būrio narių, Antakalnio vaikų socialinės globos namų auklėtinių ir kelių suaugusiųjų pirštai pagal tautodailininkės pamokymus dėjo žiedelį prie žiedelio, žolyną prie žolyno ir po poros valandų kruopštaus darbo džiaugėsi savo rankomis surištomis verbomis.

Daugelis Verbų sekmadienį jas nešis į bažnyčias pašventinti, o namo grįžę šeimynykščius paplaks, sakydami: „Verba plakė, linksmai sakė – greit Velykos!“

Šv. Faustinos namelio darbuotojas Petras Mackela