Sutvirtinimo sakramento teikimas Vilniaus arkivyskupijoje 2017 metais

2017 metais Sutvirtinimo sakramentas bus teikiamas šiose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose:

 • Balandžio 29 d. Vilniaus Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčioje 11.00 (LT ir PL)
 • Balandžio 29 d. Nemenčinės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje 13.00 (LT ir PL)
 • Gegužės 7 d. Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčioje 9.00 (PL), 10.30 (LT)
 • Gegužės 7 d. Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje 11.00  (LT), 13.00 (PL)
 • Gegužės 14 d. Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje 12.00 (LT)
 • Gegužės 14 d. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje 13.00 (LT)
 • Gegužės 20 d. Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje 10.00 (PL), 12.00 (LT)
 • Gegužės 20 d. Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje 18.30 (LT)
 • Gegužės 21 d. Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje 11.00 (LT)
 • Gegužės 28 d. Vilniaus Švč. Išganytojo (joanitų vienuolyno) bažnyčioje 10.00 (LT)
 • Gegužės 28 d. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje 10.30 (LT)
 • Gegužės 28 d. Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje 12.00 (LT ir PL)
 • Birželio 3 d. Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje 13.00 (PL)
 • Birželio 3 d. Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje 18.00 (PL)
 • Birželio 4 d. Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje 13.00 (LT)
 • Birželio 10 d. Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje 12.00 (LT)
 • Birželio 10 d. Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) koplyčioje 15.00 (LT)
 • Birželio 11 d. Rudaminos Švč. M. Marijos, Gerosios Patarėjos bažnyčioje 10.00 (LT), 12.00 (PL)
 • Birželio 11 d. Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje 17.00 (LT)
 • Birželio 17 d. Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčioje 9.00 (PL), 11.00 (LT)
 • Birželio 28 d. Vilniaus Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje 18.00 (LT)
 • Liepos 1 d. Jašiūnų Šv. Onos bažnyčioje 11.00 (LT), 13.00 (PL)
 • Liepos 1 d. Karvio Šv. Juozapo bažnyčioje 11.00 (LT ir PL)
 • Liepos 9 d. Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčioje 12.00 (LT)
 • Liepos 23 d. Kalesninkų Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje 10.00 (LT), 12.00 (PL)
 • Rugsėjo 17 d. Vilniaus Šv. Kazimiero (N. Vilnia) bažnyčioje 9.00 (PL), 11.00 (LT)

PRIMENAME TIKINTIESIEMS

 • Sutvirtinimo sakramentas teikiamas ne jaunesniems kaip 15 metų amžiaus katalikams, jau priėmusiems Atgailos ir Eucharistijos sakramentus.
 • Sutvirtinimo sakramento priėmimui būtina pasiruošti lankant katechezių ciklą ir jį sėkmingai užbaigus parapijos klebonas išduoda nustatyto pavyzdžio Sutvirtinimo kortelę. Neturintys Sutvirtinimo kortelės šio sakramento priimti negali.
 • Sutvirtinimui iš anksto pasiruošiama atliekant Išpažintį.
 • Norint Sutvirtinimą priimti kitoje parapijoje negu buvo lankytos pasiruošimo katechezės, būtina iš anksto apie tai pranešti parapijos, į kurią vykstama, klebonui.

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija