Sutvirtinamųjų šventė Vilniaus arkivyskupijoje

Balandžio 22 d. Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras visus arkivyskupijos sutvirtinamuosius pakvietė į popietę-susitikimą su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu.

Renginys prasidėjo šventosiomis Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, kuriose dalyvavo apie 400 sutvirtinamųjų ir akcijos „Suk rankeną Lietuvos keliu 99“ motociklininkai kartu su kunigu Egidijumi Kazlausku, giedojo Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vaikų ir jaunimo choras.

Po šventųjų Mišių jaunimas su katechetais ir kunigais pajudėjo į Jėzuitų gimnaziją, kur Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos klebonas Alessandro Barelli SDB kartu su saleziečių animatoriais parengė aktyvių ir suburiančių užsiėmimų. Po judriųjų žaidimų jaunimas pasidalijo į grupeles ir vadovaujami katechetų bei kunigų rengė klausimus Vilniaus arkivyskupui Dievo gailestingumo, Sutvirtinimo sakramento, Vilniaus arkivyskupijos gyvenimo perspektyvų jaunimui ir kitomis temomis. Jo ekscelencija dalijosi savo tikėjimo liudijimu, jautriai ir aktualiai kalbėjo opiais jaunimui klausimais. Vėliau vyko agapė  ir Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro parengtas užsiėmimas apie Lietuvos Jaunimo dienas „Domus Maria“ salėje.

Apie 21 val. visi rikiavosi dalyvauti Šviesos kelio eisenoje iš Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo šventovę.

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro informacija

Daugiau nuotraukų (autorė Jurgita Lūžaitė-Kajėnienė)