Sutvirtinimo sakramento teikimas 2015-aisiais Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose

Skelbiamas Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarkaraštis Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose.

Primename, kad Sutvirtinimo sakramentas teikiamas ne jaunesniems kaip 15 metų amžiaus asmenims. Neatlikusiems išpažinties ir nepriėmusiems Pirmosios Komunijos, Sutvirtinimo sakramentas neteikiamas. Sutvirtinimo korteles išduoda parapijos klebonas, kandidatus paruošęs specialia katecheze ir patikrinęs jų žinias. Sutvirtinimui besiruošiantys išpažintį atlieka iš anksto.

PATIKSLINIMAI:

Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijoje Sutvirtinimo sakramentas bus teikiamas birželio 20 d. 11 val. lietuvių kalba, 12.30 lenkų kalba.

 

Vilniaus šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijoje birželio 29 d. 16 val. Sutvirtinimo sakramentas lenkų kalba teikiamas nebus.

2015 Sutvirtinimas_Vilniaus arkivyskupijoje