Atvelykio šventė Švenčionių Visų Šventųjų parapijos Caritas vaikų dienos centre „Liepsnelė”

Joks sunkmetis nebaisus, kai netrūksta noro ir entuziazmo sukurti gražų pasibuvimą drauge. Taigi, visomis spalvomis sumarguojanti Atvelykio šventė vyko Švenčionių Visų Šventųjų parapijos Caritas vaikų dienos centre „Liepsnelė“. Kartu su vaikučiais užduotis atlikinėjo, žaidimus žaidė, giesmes giedojo, rideno margučius parapijos Caritas animatorės Irena ir Genė, parapijos bendruomenės atstovai bei savanoriai. Sočiai pavalgę ir pasivaišinę, prisipildę bendrystės džiaugsmo padėkojome Dievuliui už prisikėlusį Kristų, Jo gailestingumą ir visi laimingi išsiskirstėme.

Daugiau nuotraukų