Sutvirtinimo sakramentas suaugusiems. Pasirengimas Vilniuje 2020 m.

Dalijamės informacija, apie galimybę suaugusiems pasirengti Sutvirtinimo sakramentui Vilniaus arkivyskupijoje 2020 m. Datos ir vietos, kur bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas Vilniaus arkivyskupijoje, bus paskelbtos vėliau.

Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia. Daugiau apie Sutvirtinimo sakramentą skaitykite čia.

Suaugusius, kurie nori ruoštis Sutvirtinimo sakramentui Vilniaus arkivyskupijoje, kviečiame teirautis dėl pasiruošimo savo parapijoje arba kreiptis į šias parapijas ir bendruomenes:

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia. Numatoma pasiruošimo pradžia 2020 m. sausio 7 d.
Medininkų Švč. Trejybės ir šv. Kazimiero parapija. Numatoma pasiruošimo pradžia 2020 m. vasario 1 d.
Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos Taikos Karalienės parapija. Numatoma pasiruošimo pradžia 2020 m. vasario 1 d.
Vilniaus Išganytojo bažnyčia (Joanitų). Numatoma pasiruošimo pradžia 2020 m. kovo 9 d.
Vilniaus (Naujosios Vilnios) Šv. Kazimiero parapija. Numatoma pasiruošimo pradžia 2020 m. balandžio mėnesį.

Apie tai, kodėl priimant Santuokos sakramentą, reikalingas Sutvirtinimo sakramentas, kviečiame skaityti interviu su arkivyskupu Gintaru Grušu bernardinai.lt dienraštyje.

Prašome informuoti, jei Jūsų parapijoje numatomas suaugusiųjų ruošimas Sutvirtinimo sakramentui, el. paštu komunikacija@vilnensis.lt. Sąrašas pildomas.