Piligrimystės kryptis – Vilnius sulaukė tarptautinio dėmesio

Šiomis dienomis, gruodžio 10–14 d., Vilniuje lankosi užsienio šalių religinio turizmo turų bei piligriminių kelionių organizatoriai ir atstovai, norintys geriau susipažinti su piligrimystės galimybėmis Lietuvoje.

Kelionių organizatoriai iš JAV, Ispanijos, Italijos, Lenkijos, Brazilijos, Portugalijos ketvirtadienio vakarą Vilniaus piligrimų centre susitiko su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu ir kalbėjosi apie didžiulį Vilniaus potencialą organizuojant piligrimines keliones.

Sveikindamas svečius arkivyskupas akcentavo, kad šiandien gerai pasaulyje žinomo pamaldumo Dievo Gailestingumui pradžia yra Vilniuje: čia nutapytas Dievo Gailestingumo paveikslas, šv. Faustina parašė reikšmingą savo dienoraščio dalį, čia jai padiktuotas Gailestingumo vainikėlis, pradėtas švęsti Gailestingumo sekmadienis, įkurta Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolija. Susitikime svečiai pasidalijo įžvalgomis ir pasiūlymais, kaip geriau organizuti piligriminę infrastruktūrą Vilniaus arkivyskupijoje.

Pažintinės kelionės Vilniuje dienomis svečiai susipažino su sostinės senamiesčiu, aplankė Bažnytinio paveldo muziejų, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčią, taip pat nuvyko į Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyną, Šv. Faustinos namelį Antakalnyje, aplankė Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią. Atvykusieji kelionių organizatoriai meldėsi šv. Mišiose Dievo Gailestingumo šventovėje, bendravo su šventovės rektoriumi kun. Povilu Narijausku.

Kelionių organizatoriai aplankė Trakus, susipažino su Trakų bazilika ir stebuklinguoju Švč. Mergelės Marijos paveikslu, domėjosi karaimų kultūra ir virtuve. Artėjančiomis dienomis numatomas svečių apsilankymas Kryžių Kalne, Šiluvoje: Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje ir Apsireiškimo koplyčioje, susitikimas Jono Pauliaus II piligrimų namuose. Grįždami į Vilnių svečiai aplankys Pažaislio vienuolyną.

Šį pažintinį turą organizuoja Go Vilnius, bendradarbiaujant su Ernesto travel bei Vilniaus piligrimų centru ir Keliauk Lietuvoje.

Vilniaus piligrimų centro informacija