Spalio mėnesį – dėmesys misijoms

Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų mėnesiu, skirtu priminti kiekvieno pakrikštytojo pareigą dalyvauti visuotinėje Bažnyčios misijoje.

Pasaulinė misijų diena šiemet minima spalio 24 dienąŠiųmetės Popiežiaus Pranciškaus žinios Misijų dienai tema – „Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20) (tekstas lietuvių kalba).

Žinioje primenama, kad „kai patiriame Dievo meilės galią, kai atpažįstame jo tėvišką buvimą mūsų asmeniniame ir bendruomeniniame gyvenime, negalime neskelbti ir nesidalyti tuo, ką esame matę ir girdėję. […] Viskas Kristuje mums primena, jog jam nesvetimas pasaulis, kuriame gyvename, ir jo atpirkimo poreikis; jis kviečia ir mus jaustis aktyviais tos misijos dalyviais: „Eikite į kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite“ (Mt 22, 9). Niekas nėra svetimas, niekas negali jaustis svetimas ar nušalintas nuo tos atjaučiančios meilės.

Švenčiant pasaulinę misijų dieną,  spalio 24 dieną, sekmadienį, Nacionalinės misijų tarnybos direktorius kun. A. Barelli aukos šv. Mišias kartu su kitais Lietuvoje dirbančiais saleziečiais misionieriais 12.30 val. Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčioje. Mišias transliuos LRT Pius televizija ir Marijos radijas.

Misijų sekmadienį šv. Mišių rinkliava yra skirta popiežiaus misijų draugijoms ir misijoms pasaulyje paremti.

2021 m. spalio mėnesiui yra išleistas plakatas, atvirukai, speciali knygelė „Švč. M. Marijos rožinio malda švenčiant 2021 m. misijų mėnesį“ (leidinius galima parsisiųsti lietuvių ir lenkų kalbomis).

Vaizdo pasakojimas: Mes negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję (sukūrė kun. Alessandro Barelli), taip pat ir lenkų kalba.

Iki spalio 30 dienos vyksta vaikų religinės giesmės konkursas „Giedu meilę Viešpačiui“ (konkurso nuostatai). Konkurse gali dalyvauti 7–10 metų vaikai.

2019-tais metais Lietuvoje buvo įsteigta nacionalinė Misijinės veiklos tarnyba, kurios vadovu paskirtas kun. Alessandro Barelli SDB. Ši tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos vyskupijomis, pristato Bažnyčiai ir visuomenei iniciatyvas, kurių paskirtis – sužadinti tikinčiųjų jautrumą misijų tikrovei. Be konkrečių siūlymų, misijinės veiklos skatinimo tikslas taip pat yra atkreipti dėmesį į tai, kas jau esame ir ką jau veikiame krikščioniškos bendruomenės viduje bei už jos ribų: skelbti čia ir dabar savo tikėjimą Jėzumi Kristumi.

Informacija parengta pagal misijos.katalikai.lt ir Misijinės veiklos tarnybos medžiagą.