Skelbiamas Vilniaus Kalvarijų giesmės-himno konkursas

1669 m. švenčiant Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmę (Sekmines), Vilniaus Kalvarijos buvo pašventintos kaip padėkos Viešpačiui už jo suteiktas malones ženklas. Per 350 metų gyvavimo istoriją susiformavo savitas Vilniaus Kalvarijų pamaldumo lobynas, kurio esmę sudarė dominikoniška kryžiaus kelių apmąstymo tradicija, gavėninės giesmės bei pamaldumas Šventajai Dvasiai. Iki šių dienų, apeinant Vilniaus Kalvarijas, giedamos tik šioms Kalvarijoms būdingos tradicinės giesmės.

Dėkojant Dievui už 350-metę Vilniaus Kalvarijų tradiciją, muzikos kūrėjai kviečiami sukurti jubiliejinę giesmę-himną Vilniaus Kalvarijoms pagal temą Šiuo ženklu nugalėsi / In hoc signo vinces.

Tai puiki galimybė krikščioniškos muzikos kūrėjams skleisti savo talentus bei skatinti profesionalios krikščioniškos muzikos raidą Lietuvoje.

Kūrinius konkurso organizatoriams pateikti reikia iki 2018 m. lapkričio 8 d. 19 val.

Visi reikalavimai kūriniams, jų vertinimo kriterijai, pateikimo būdai ir sąlygos nurodyti Konkurso nuostatuose.

Vilniaus Kalvarijų parapijos informacija