Seminaristai susitiko su apaštaliniu nuncijumi

Balandžio 21 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė svečiavosi apaštalinėje nunciatūroje, kur mus priėmė apaštalinis nuncijus Lietuvai J. E. arkivyskupas Pedro Lopez Quintana.

Arkivyskupas trumpai supažindino su nunciatūra: pakvietė aplankyti Švenčiausiąjį Sakramentą ir kartu aprodė nunciatūros koplyčią, įrengtą dar pirmojo nuncijaus Lietuvai J.E. Justo Mullor Garcia, atkreipė dėmesį į nunciatūros kiemelyje stovintį kryžių, kuriame simboliškai pavaizduotas trijų Pabaltijo respublikų paaukojimas Mergelei Marijai, taip pat trumpai papasakojo apie nunciatūros pastato naudojimą įvairiems diplomatiniams susitikimams.