Sekminės Vilniaus Kalvarijose

Šį savaitgalį tradiciškai Vilniaus Kalvarijose bus švenčiamos Sekminių iškilmės. Penktadienį – Kunigų ir vienuolių diena, šeštadienį – Šeimų ir jaunimo diena, o sekmadienį, pagrindinę iškilmių dieną, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas 13 val. iškilmingų šv. Mišių metu teiks Sutvirtinimo sakramentą. Kviečiame skaityti Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebono kun. Ruslan Vilkel laišką.

Broli, Sese,

Jau 347-ąjį kartą Vilniaus Kalvarijos kviečia mus į Sekminių iškilmes. Nesuskaičiuosim, kiek mūsų, kiek gyvenusių prieš mus ar gyvenančių su mumis yra patyrę Šventosios Dvasios pilnatvę. Pati Šventoji Dvasia yra skaičiais neaprėpiama.

Vienas iš Vatikano II susirinkimo Tėvų sakė: “Klausimas, kurį sau turime kelti, nėra “Ar turiu Dvasią?”, nes, jeigu esu pakrikštytas, tai Ją turiu. Geriau klauskime: “Ar Dvasia turi mane?”.”

Sekminės – dar kartą dovana tikintiesiems, dar kartą Šventosios Dvasios provokacija Jos nepažįstantiems, dar kartą iššūkis mūsų vienybei. Taigi į klausimą, ko Bažnyčiai labiausiai reikia, atsakymas jau 347-ąjį kartą Vilniaus Kalvarijose skamba – Šventosios Dvasios galybės.

Dėkodamas Dievui už Šventosios Dvasios dovaną Bažnyčiai ir galimybę Joje pasilikti, tarnaujant Viešpačiui Kristui, parapijos kunigų ir bendruomenės vardu kviečiu Tave ir Tavo artimuosius gegužės 12–15 dienomis kartu švęsti Sekmines Vilniaus Kalvarijose.

Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonas kun. Ruslan Vilkel

 

SEKMINIŲ VILNIAUS KALVARIJOSE PROGRAMA
Gegužės 12 d., ketvirtadienį: Švč. Sakramento adoracija
Nuo 8 iki 20 val. Švč. Sakramento adoracija Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje

Gegužės 13 d., penktadienį: Kunigų ir vienuolių diena
10.00 Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios
14.00 Šv. Mišios Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje
15.00 Agapė parapijos namų salėje

Gegužės 14 d., šeštadienį: Šeimų, vaikų ir jaunimo diena
Programa vaikams ir tėvams
10.00 Šv. Mišios prie Marijos Sopulingosios koplyčios
11.00 Šeimų Kryžiaus kelias. Agapė ir poilsis prie Geležinių vartų (Kryžiaus kelio metu)
14.00 Vaikų šventės pabaiga

Programa jaunimui
15.30 Registracija
16.00 Katechezė
17.00 Aptarimas grupelėse
18.00 Agapė
18.30 Šlovinimas
19.00 Šv. Mišios lietuvių ir lenkų kalbomis
20.30 Šviesos kelias
22.00 Renginio pabaiga

Gegužės 15 d., sekmadienį: Sekminės
9.00 Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios
13.00 Iškilmingos Šv. Mišios (šalia Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo). Bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas
Po šv. Mišių – agapė pievoje

Vilniaus Kalvarijų Sekminių plakatą galite parsisiųsti čia.