Saviugdos ir gilinimosi į krikščionybę programos Vilniaus arkivyskupijoje, 2019 m. ruduo

Skelbiame informaciją apie Vilniaus arkivyskupijoje nuo 2019 metų rudens vyksiančias saviugdos ir žinių apie krikščionybę gilinimo programas.


Mažoji akademija

Mažoji akademija, įsikūrusi po Lietuvių katalikų mokslo akademijos stogu, kviečia studijuoti visus, norinčius susiformuoti savarankišką, rimtai argumentuotą požiūrį į Dievą ir tikėjimą, įgyti ir tobulinti žinias apie krikščionybę ir krikščionio gyvenimą. Šį rudenį Mažoji akademija siūlo devynetą akademinių kursų ir programų.

2019 m. rudens sezono programa

Registracija į 2019 m. rudens semestro kursus vyksta iki spalio pradžios arba kol yra laisvų vietų. Registracija į kursus čia.

Paskaitos vyksta Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius.

Daugiau informacijos čia.


Šeimos ir saviugdos centras „Bendrakeleiviai“

„Bendrakeleivių“ komanda teikia specializuotą kompleksinę pagalbą skyrybas išgyvenantiems bei kitiems šios patirties paliestiems asmenims. Taip pat užsiima šeimos krizių prevencija bei postvencija, asmens saviugda.

2019 m. rudens sezono veiklų programa

Veiklos vyksta Vilniuje, Didžioji g. 34.

Daugiau informacijos: www.bendrakeleiviai.lt 


Ekumeninės sielovados bendruomenė „Kelionė”

„Kelionė – tai sielovados tarnystė, kuria siekiama padėti krikščionims viso gyvenimo kelionėje augant santykyje su Dievu, savimi pačiu ir kitais. Per vedamas programas (Kelionė 101, Pradžioje, Mokinystės kelionė), seminarus, mokymus ir kitus renginius, siekiama sukurti saugią erdvę, kurioje vyrai ir moterys galėtų rasti viltį tose gyvenimo srityse, kuriose išgyvena gėdą ar stagnaciją.

2019–2020 metais vykdomos programos

Daugiau informacijos: www.kelione.org 


Jeigu turite informacijos apie kitas Vilniaus arkivyskupijoje nuo rudens vyksiančias programas, prašome pranešti el. paštu agne.markauskaite@vilnensis.lt.