Pal. Mykolo Giedraičio relikvija atkeliauja į Vilnių

Sekmadienį, rugsėjo 15 d., palaimintojo Mykolo Giedraičio relikvija atkeliauja į Vilniaus senamiestyje esančią Švč. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų bažnyčią (Pranciškonų g. 1A). Mykolą Giedraitį Bažnyčia palaimintuoju pripažino 2018 metų lapkričio 7-ąją.

Iškilmėms, kurios prasidės 11 val., vadovaus Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Prieš šv. Mišias arkivyskupas įneš relikvijorių su pal. Mykolo relikvija ir pastatys jį ant centrinio altoriaus. Šv. Mišiose bus pašventintas specialus palaimintajam skirtas altorius. Relikvijorių į pašventintą altorių atneš seserys jadvygietės.

Nuo sekmadienio visi tikintieji kviečiami Švč. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų (pranciškonų konventualų) bažnyčioje melstis prie palaimintojo relikvijų ir prašyti palaimintojo Mykolo užtarimo.

Popiežius Pranciškus pal. Mykolą Giedraitį yra pavadinęs nuolankumo ir evangelinės meilės pavyzdžiu. Šventasis Tėvas yra išreiškęs viltį, kad palaimintojo kulto patvirtinimas padrąsins lenkus ir lietuvius stiprinti tarpusavio ryšius per tikėjimą ir pamaldumą Mykolui Giedraičiui.

Beatifikacijos dekrete apie Mykolo Giedraičio dorybių herojiškumą ir kultą nuo neatmenamų laikų rašoma, kad apie 1420 metus kilmingoje šeimoje, Giedraičiuose, netoli Vilniaus, gimęs M. Giedraitis gavo tvirtą religinį ir kultūrinį lavinimą, puoselėjo pamaldumą Nukryžiuotajam Kristui.

Pagal anuometinę tradiciją Mykolas turėjo tapti riteriu, tačiau sutrukdė jo fizinė negalia. Būsimasis palaimintasis įstojo į Atgailos kanauninkų vienuolyną Bistryčioje, dabartinės Baltarusijos teritorijoje. Žinoma, kad išvykdamas į Krokuvoje vyksiančią generalinę kapitulą, vienuolyno vyresnysis kartu pasiėmė ir Mykolą. Čia jis ir užbaigė noviciatą, Krokuvoje davė vienuolinius įžadus ir apsigyveno šv. Morkaus reguliariųjų atgailos kanauninkų konvente.

Palaimintasis baigė filosofijos mokslus Krokuvos akademijoje 1465 m. Gyveno kukliai ir pamaldžiai. Prižiūrėjo šventovę, rūpinosi jos švara, puošė altorių – atlikdavo tai, kas įprasta zakristijono tarnystei. Daugybė žmonių kreipdavosi į M. Giedraitį patarimo ir pagalbos įvairiais dvasiniais reikalais, taip pat užklupus gaisrams, ligoms ar kitokiems išbandymams. Mykolas stengėsi su visais susitikti, visiems padėti. Pal. M. Giedraičio užtarimui amžininkai priskyrė ir ne vieną išgijimą.

Tiksliai žinoma Mykolo mirties data – 1485 metų gegužės 4-oji. Jis palaidotas Krokuvos Šv. Morkaus bažnyčioje. M. Giedraitis šventuoju pradėtas laikyti tuoj po savo mirties. XVI a. Krokuvos vyskupija ėmėsi kai kurių veiksmų, būdingų skelbimui palaimintuoju: Mykolo palaikai iš palaidojimo vietos Šv. Morkaus bažnyčioje buvo perkelti į sarkofagą altoriuje viešai gerbti. Paveiksluose jis pradėtas vaizduoti su aureole.

Videniškių Šv. Lauryno bažnyčioje, Molėtų rajone, kiekvieno mėnesio 4 dieną meldžiamasi pal. M. Giedraičio litanija, vidurdienį bažnyčioje aukojamos šv. Mišios.