Rarotų šv. Mišios Vilniaus arkivyskupijoje. 2020 m. Adventas

Lietuvoje, kaip ir kaimyninėje Lenkijoje, Advento laikotarpis turi ypatingą puošmeną – Rarotas. Tai Švč. Mergelei Marijai skirtos votyvinės pamaldos, aukojamos Advento metu aušrai brėkštant, taip pabrėžiant Marijos – išganymo aušros ir Mesijo motinos – garbę.

Šių ankstyvųjų votyvinių Mišių pavadinimas kyla iš jų įžangoje skambančių žodžių: Rorate caeli desuper – „Rasokit, dangūs, iš aukštybių“.

Išsamiau sužinoti apie Rarotų šv. Mišias galima bernardinai.lt publikuotame tekste: Adventas – kai ima rasoti debesys.

Pateikiame sąrašą Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių, kurios skelbia apie Rarotų šv. Mišias (2020 m. Adventas).
Vilniaus mieste:

 • Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje: šeštadieniais 8. val.
 • Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje: pirmadienį–penktadienį 7 val.
 • Vilniaus Išganytojo bažnyčioje: pirmadienį ir ketvirtadienį 7 val.
 • Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje: trečiadieniais 7.15 val.
 • Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje Naujoje Vilnioje: pirmadienį–penktadienį 7 val. (lenkų k.)
 • Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje: pirmadienį–šeštadienį 6.30 val.
 • Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje: sekmadieniais 7 val.
 • Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje: sekmadieniais 8 val. (lenkų k.) ir 9 val. (lietuvių k.)
 • Dievo Gailestingumo šventovėje: sekmadieniais 8.45 val.

Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose ne Vilniaus mieste:

 • Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje: pirmadienį–ketvirtiadienį 7 val. (lenkų k.), penktadienį – 7 val. (lietuvių k.).
 • Pabradės Švč. Mergelė Marijos, Šeimos karalienės, bažnyčioje: antradienį ir ketvirtadienį 7 val. 

Šis sąrašas nėra baigtinis, tad kviečiame informacijos apie Rarotų Mišias ieškoti ir savo parapijos informavimo priemonėse. Jei pastebėjote klaidų ar pasikeitimų – informuokite agne.markauskaite@vilnensis.lt arba arkivykupijos feisbuko paskyroje.