Rarotų šv. Mišios Vilniaus arkivyskupijoje. 2019 m. Adventas

Lietuvoje, kaip ir kaimyninėje Lenkijoje, Advento laikotarpis turi ypatingą puošmeną – Rarotas. Tai Švč. Mergelei Marijai skirtos votyvinės pamaldos, aukojamos Advento metu aušrai brėkštant, taip pabrėžiant Marijos – išganymo aušros ir Mesijo motinos – garbę.

Šiose Mišiose skamba giesmė „Rorate cœli“ („Rasokit dangūs“), iš kurios ir pačios Mišios gavo Rarotų pavadinimą. (Tekstas pagal Zarasų parapijos informaciją).

Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose Vilniaus mieste Advento metu vykstančios Rarotų Mišios (2019 m. Adventas):

 • Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje (Kalvarijų g. 327): pirmadienįpenktadienį (t. y. darbo dienomis) 7 val.
 • Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (Antakalnio g. 27): pirmadienį ir ketvirtadienį 7 val.
 • Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje (Vasario 16-osios 11): nuo pirmadienio iki šeštadienio 6.30 val. lenkų k.
 • Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34): ketvirtadienį 7.15 val.
 • Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje, Loreto Marijos koplyčioje (Šv. Jono g. 12): trečiadienį 7.15 val.
 • Vilniuje, Dievo Gailestingumo šventovėje (Dominikonų g. 12): sekmadienį 8.00 val.
 • Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčioje (Erfurto g. 3): pirmadienįšeštadienį 18.00 lenkų k. ir sekmadienį 8.00 lietuvių k.

 Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose ne Vilniaus mieste:

 • Lentvario Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje (Pietų g. 28, Lentvaris): šeštadienį 17.00 val. lenkų k. ir 18.00 val.
 • Medininkų Švč. Trejybės ir šv. Kazimiero bažnyčioje: kasdien 14.00 val.
 • Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje: pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.00 val. lenkų k.
 • Vaidotų Šv. apaštapo Pauliaus atsivertimo bažnyčioje: antradieniais 6.30 val. lotynų k.

Prašome pranešti apie kitas Vilniaus arkivyskupijoje vykstančias Rarotų šv. Mišias el. paštu komunikacija@vilnensis.lt, nurodant bažnyčią ir pamaldų laiką bei kalbą. Informacija bus pildoma.