Popiežius prašo maldos už Sinodą

Jėzau, Marija ir Juozapai, Jumyse matome tikros meilės didybę, į jus kreipiamės pasitikėdami.

Šventoji Nazareto šeima, padėk ir mūsų šeimoms tapti bendrystės vietomis ir maldos vakarienbučiais, autentiškomis Evangelijos mokyklomis, mažosiomis namų Bažnyčiomis.

Šventoji Nazareto šeima, tegu niekad šeimose nebebus smurto, uždarumo ir pasidalijimo: o sužeisti ar įskaudinti tebūna greitai paguosti ir pagydyti.

Šventoji Nazareto Šeima, būsimas Vyskupų Sinodas tepažadina visų sąmoningumą apie šeimos sakralumą ir nesugriaunamumą, jos grožį Dievo plane.

Jėzau, Marija ir Juozapai, išgirskite, išpildykite mūsų maldavimą.