Gavėnios rekolekcijos ir susitaikinimo pamaldos

2015 m. Gavėnios rekolekcijų ir susitaikinimo pamaldų tvarkaraštis šių Vilniaus arkivyskupijos dekanatų: Kalvarijų, Naujosios Vilnios, Šalčininkų, Trakų, Varėnos, Vilniaus I ir Vilniaus II.

Toliau pateikta kiekvieno dekanato informacija:

 

Vilniaus arkivyskupijoje veikiančių centrų ir institucijų organizuojamos Gavėnios rekolekcijos ir susitaikinimo pamaldos:

Informacija nuolat pildoma.