Popiežius Pranciškus kviečia vasario 8 d. melstis už nukentėjusiuosius nuo prekybos žmonėmis

Popiežius Pranciškus pakvietė Bažnyčią vasario 8 d. melstis už visus nukentėjusiuosius nuo prekybos žmonėmis.

Prašome įtraukti šią intenciją į bendruomeninę maldą:

Viešpatie, meldžiame Tave už tuos viso pasaulio ir Lietuvos moteris, vyrus ir ypač vaikus, kurie parduodami kaip sekso prekės, patiria visapusišką išnaudojimą, žeminimą, nuo priverstinių svaiginamųjų medžiagų vartojimo praranda sveikatą. Dieve, atverk pasaulio ir mūsų šalies vadovų, politikų, įvairių institucijų ir mūsų širdis, protą ir akis, kad pamatytume šių žmonių kančią ir imtumėmės reikalingų priemonių šiam blogiui įveikti.

Viešpatie, meldžiame Tave ir už tuos, kurie yra įtraukti į prievartinį darbą, išnaudojimą nusikalstamoms veikloms, fiktyvias santuokas ir elgetavimą, atsiųsk jiems reikiamą pagalbą išlaisvinimui, stiprink, įkvėpk ir duok reikalingų priemonių tiems žmonėms ir organizacijoms, kurios teikia pagalbą šiems žmonėms ir dirba, kad šios vergovės rūšys išnyktų.

Viešpatie, meldžiame ir už mūsų parapijos bendruomenę, jautrink mūsų širdis ir akis, kad pamatytume, kur mūsų parapijos teritorijoje gali plisti prekybos žmonėmis virusas, ir gebėtume užkirsti jam kelią, mokyk mus priimti nukentėjusiuosius nuo prekybos žmonėmis.

VA Caritas informacija