Popiežiaus žinia Tarptautinei neįgaliųjų dienai

Tarptautinė neįgaliųjų diena minima gruodžio 3 dieną.

Popiežiaus Pranciškaus žinia Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga „Jūs esate mano draugai“ (plg. Jn 15, 14)

Brangūs broliai ir seserys!

Tarptautinės jums skirtos dienos proga norėčiau tiesiogiai kreiptis į jus, kurie gyvenate turėdami negalią, ir pasakyti jums, kad Bažnyčia jus myli ir jai reikia kiekvieno iš jūsų, kad ji galėtų vykdyti savo misiją tarnaudama Evangelijai.

Jėzus yra draugas

Jėzus yra mūsų draugas! Jis pats tai pasakė savo mokiniams per Paskutinę vakarienę (plg. Jn 15, 14). Jo žodžiai mus pasiekia ir nušviečia mūsų ryšio su juo ir mūsų priklausymo Bažnyčiai slėpinį. „Draugystė su Jėzumi yra neišardoma. Jis niekada mūsų nepalieka, nors kartais atrodo, kad jis tyli. Kai mums jo reikia, jis leidžiasi mūsų randamas. Jis lieka mūsų pusėje, kad ir kur mes eitume“. (Posinodinis apaštališkasis paraginimas Christus vivit, 154). Mes, krikščionys, esame gavę dovaną – prieigą prie Jėzaus širdies ir draugystę su juo. Esame palaiminti šia privilegija, ir ji tampa mums pašaukimu: mūsų pašaukimas – būti jo draugais!

Turėti Jėzų kaip draugą yra didžiausia paguoda; tai gali kiekvieną iš mūsų paversti dėkingu ir džiaugsmingu mokiniu, gebančiu liudyti, kad mūsų pačių trapumas nėra kliūtis gyventi Evangelija ir ją skelbti. Pasitikėjimas ir asmeninė draugystė su Jėzumi gali būti dvasinis raktas, padedantis priimti mūsų visų patiriamus apribojimus ir gyventi susitaikius su savo būkle. Iš to gali kilti džiaugsmas, kuriuo „prisipildo širdys ir gyvenimas“ (Apaštališkasis paraginimas Evangelii gaudium, 1), nes, kaip rašė vienas didis egzegetas, draugystė su Jėzumi yra „kibirkštis, įžiebianti entuziazmą“ [1].

Visą žinios tekstą skaitykite Lietuvos vyskupų konferencijos svetainėje


Krikščionių su negalia video liudijimai #IamChurch
Gruodžio 6-ąją pradedama Vatikano kampanija #IamChurch. Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija kviečia išgirsti neįgaliųjų balsą Bažnyčioje. Kampanija #IamChurch („Aš esu Bažnyčia“) pristatys penkis video įrašus, kuriuose dalijamasi krikščionių su negalia liudijimais.