Popiežiaus žinia Pasaulinei taikos dienai

Popiežius Pranciškus
Žinia 55-osios Pasaulinės taikos dienos proga

Dialogas tarp kartų, ugdymas ir darbas: priemonės tvariai taikai kurti 

Pasaulinė taikos diena kasmes minima sausio 1 dieną.

1. „O kokios dailios kalnuose šauklio kojos, – to, kuris ateina […], skelbdamas ramybę“ (Iz 52, 7)

Pranašo Izaijo žodžiai išreiškia paguodą, jie skelbia palengvėjimą ir atokvėpį smurto ir priespaudos išvargintai, pažeminimą ir mirtį patyrusiai tautai. Pranašas Baruchas stebėjosi: „Kas atsitiko, Izraeli, kad esi savo priešų žemėje, sensti svečioje šalyje, susiteršęs mirusiais, priskirtas prie žengiančiųjų į Požemį?“ (3, 10–11). Izraelio žmonėms taikos pasiuntinio atėjimas reiškė atgimimo iš istorijos griuvėsių viltį, šviesios ateities pradžią.

Deja, šiandien tas taikos kelias, kurį šventasis Paulius VI pavadino nauju integralios plėtros vardu [1], lieka labai atitrūkęs nuo daugelio vyrų ir moterų realaus gyvenimo, taigi ir nuo visos žmonijos šeimos, kuri dabar yra glaudžiai tarpusavyje susijusi. Nepaisant daugelio pastangų siekiant konstruktyvaus dialogo tarp tautų, stiprėja kurtinantis karų ir konfliktų triukšmas, pandeminiu mastu plinta ligos, stiprėja klimato kaitos ir žalos aplinkai padariniai, didėja bado ir troškulio tragedija, toliau dominuoja individualizmu, o ne solidariu dalijimusi paremtas ekonominis modelis. Kaip ir senovės pranašų laikais, šiandien nuolat girdimas ir vargšų, ir žemės šauksmas [2] prašant teisingumo ir taikos.

Visą žinią kviečiame skaityti čia.