Popiežiaus Pranciškaus malda Šventajai šeimai

Drauge su viso pasaulio Bažnyčia skirkime sekmadienį, rugsėjo 28 d., maldai už šeimą ir už artėjantį šeimai skirtą Sinodo susirinkimą. Šia proga siūloma kalbėti popiežiaus Pranciškaus maldą už šeimą, kurią jis pirmą kartą kalbėjo praėjusių metų gruodžio 29 d. minint Šventosios Nazareto šeimos šventę:

Jėzau, Marija ir Juozapai,
jumyse kontempliuojame
tikrosios meilės spindesį
ir į jus pasitikėdami kreipiamės.

Šventoji Nazareto šeima,
padaryk, kad ir mūsų šeimos
būtų bendrystės ir maldos vietos,
Evangelijos mokyklos,
mažos namų Bažnyčios.

Šventoji Nazareto šeima,
šeimose niekada tenebūna smurto,
svetimumo ir nesantaikos;
kas buvo sužeistas ar papiktintas,
greitai tesulaukia paguodos ir tepagyja.

Šventoji Nazareto šeima,
būsimasis Vyskupų sinodas
teatnaujina šeimos šventumo
ir neišardomumo suvokimą,
tepadeda matyti šeimoje atsispindinčių
Dievo sumanymų grožį.

Jėzau, Marija ir Juozapai,
išgirskite, išklausykite mūsų maldavimą, Amen.