Arkivyskupo Gintaro Grušo kreipimasis į tikinčiuosius dėl kunigo Roberto Šalaševičiaus

Kunigas Robertas Šalaševičius, pasibaigus jo paskyrimui Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, pranešė, kad palieka kunigišką tarnystę. Dėl susiklosčiusios situacijos jis yra suspenduojamas nuo kunigo pareigų vykdymo.

Šis įvykis visiems yra skaudus, nes kunigo Roberto tarnystė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, Vilniaus arkikatedroje bazilikoje ir Vilniaus arkivyskupijos kurijoje palietė daugelio žmonių gyvenimą.

Atsakingas pareigas einantis žmogus lieka trapus ir yra nuolat gundomas. Prašau tikinčiųjų melstis už kunigus, nes pašaukimo kelyje jie įvairiai išbandomi.

Kunigo pasitraukimas palieka gilią žaizdą tikinčiųjų bendruomenėje, kuriai jis tarnavo ir kuri pasitikėjo jo žodžiu ir gyvenimo liudijimu. Suprasdami žmogišką trapumą, melskime Dievą gailestingumo, kad būtų išgydytos matomos ir nematomos žaizdos.

Šiuo sudėtingu laikotarpiu kviečiu tikinčiuosius melstis už kunigą Robertą ir už visus ganytojus – vyskupus ir kunigus, – taip pat už visą Dievo Tautą Vilniaus arkivyskupijoje.

Tesuteikia Dievas kiekvienam iš mūsų malonę laikytis duotos priesaikos, tegydo žaizdas, kurias sukelia neištikimybė. Tebūna ištikimasis Dievas mums visiems gailestingas.

+Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas