Popiežiaus laiškas Legatui į Lietuvos Gailestingumo kongresą

Penktadienį į Lietuvos sostinę atvyksta Vatikano Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, kuris kaip Šventojo Tėvo Pranciškaus Popiežiškasis Legatas vadovaus pagrindiniams kongreso renginiams Vilniuje gegužės 6–8 d. Likus savaitei iki kongreso Vatikane paskelbtas popiežiaus Pranciškaus skyrimo laiškas Ypatingajam Legatui į Lietuvos Nacionalinį gailestingumo kongresą kardinolui Pietro Parolin „Clemens est Deus et misericors“ (Dievas yra atlaidus ir gailestingas).

Ta pačia proga pranešama, kad visuose oficialiuose Nacionalinio gailestingumo kongreso renginiuose Popiežiškąjį Legatą kardinolą Parolin lydės misija, kurią sudarys du Vilniaus arkivyskupijos kunigai: mons. Kęstutis Latoža, Šv. Teresės bažnyčios klebonas ir Gailestingumo Motinos šventovės Aušros Vartuose rektorius ir kun. Andžej Šuškevič, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius.

Kardinolas Parolin ne tik aukos iškilmingas Gailestingumo kongreso Mišias Katedros aikštėje sekmadienio gegužės 8-sios priešpietį, bet ir vadovaus Gailestingumo procesijai sekmadienio rytą sostinės gatvėmis. Vilniaus arkivyskupijos informacijos tarnyba atkreipia dėmesį, kad malonėmis garsėjantis Gailestingojo Jėzaus paveikslas pirmą kartą bus išneštas iš šventovės į miestą nuo 2005 metų, kai buvo įkeltas į kardinolo Audrio Juozo Bačkio dekretu įrengtos Dievo Gailestingumo šventovės altorių. Lydint kardinolui Parolin, paveikslas bus nešamas Gedimino prospektu iki Vilniaus arkikatedros.

Popiežiaus legatą Lietuvoje pasitiks ir kelionėje lydės Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas. Arkivyskupas Vatikano radijui priminė, kad Nacionalinis gailestingumo kongresas yra pagrindinis Gailestingumo metų įvykis Lietuvoje.

„Nacionalinis gailestingumo kongresas bus pagrindinis mūsų Gailestingumo metų nacionalinis įvykis. Tikrai yra smarkiai jam ruošiamasi. Jis prasidės penktadienį vakare, bus šv. Mišios,  evangelizacijos ir kultūriniai renginiai.

Šeštadienį – daugybė konferencijų po visą Vilniaus senamiestį, popiet vyks Sutaikinimo pamaldos ir šv. Mišios, vakare  Katedros aikštėje bus didžiulis koncertas. Ten laukiama taip pat ir s. Cristinos, „Italijos Balso“ laureatės, kuri jau išgarsėjusi pasaulyje ir koncertuos pas mus Vilniuje Katedros aikštėje.

Sekmadienį bus procesija su Dievo Gailestingumo paveikslu, kuris su malda bus nešamas nuo Nepriklausomybės aikštės iki Katedros aikštės. Šv. Mišias Katedros aikštėje sekmadienį aukos Vatikano valstybės sekretorius kardinolas P. Parolin, atsiųstas popiežiaus kaip popiežiaus legatas į mūsų šventę. Tad labai laukiame to momento, to ryšio su Šventuoju Tėvu Lietuvoje švenčiant Gailestingumo jubiliejų.

Kardinolas P. Parolin tiek šeštadienį, tiek pirmadienį per valstybinį vizitą aplankys visus aukščiausius mūsų valstybės asmenis, turės progą aplankyti ir Kryžių kalną, ir NATO karius Šiaulių bazėje, patruliuojančius erdvę. Taip pat betarpiškai turės progą pasimelsti tiek Aušros Vartuose, tiek prie Dievo Gailestingumo paveikslo. Tai iš tikrųjų bus didelė šventė visai Lietuvai ir dėkojame Šventajam Tėvui, kad siunčia tokio aukšto rango savo atstovą, kad pajustumėm jo artumą per tą šventę“, – Vatikano radijui pasakojo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Po viešnagės Lietuvoje Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolin lankysis Estijoje gegužė 9-10 dienomis ir Latvijoje gegužės 11-13 dienomis. Kardinolas Pietro Parolin bus antras Vatikano valstybės sekretorius lankęsis ne tik Lietuvoje bet ir trijose Baltijos šalyse po popiežiaus šv. Jono Pauliaus II Apaštališkosios kelionės į Baltijos šalis 1993 metais, kurioje popiežių lydėjo tuometinis jo Valstybės sekretorius, dabar Kardinolų kolegijos dekanas, kardinolas Angelo Sodano.

(Vatikano radijas)

Laiško tekstas (lotynų k.)