Popiežiaus iniciatyva „24 valandos Viešpačiui” ir Vilniuje

„Dievas apstus gailestingumo” – apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams žodžiai parinkti šių metų Atgailos pamaldų „24 valandos Viešpačiui” tema.

Atgailos pamaldos „24 valandos Viešpačiui” Vilniuje Arkikatedroje ir Dievo Gailestingumo šventovėje vyko visą parą nuo penktadienio iki šeštadienio kovo 13-14 dienomis. Tai popiežiaus Pranciškaus įvesta naujovė, pirmą kartą švęsta pernai tiek Romoje, tiek kitose vyskupijose visame pasaulyje. Popiežius Pranciškus Atgailos pamaldoms „24 valandos Viešpačiui” vadovavo Šv. Petro bazilikoje.

Šis ypatingas laikas buvo švenčiamas bažnyčiose Romoje, daugelyje vyskupijų visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje. Bažnyčios buvo atviros Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Liškiavoje. Vilniuje Arkikatedroje penktadienio vakarą atgailos pamaldoms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. „24 valandos Viešpačiui” vyko ir Dievo Gailestingumo šventovėje. Maldai, išpažinčiai ar pokalbiui su kunigu buvo laukiama žmonių, trokštančių įveikti tamsą. Ypač buvo kviečiami sugrįžti tie, kurie jaučiasi nutolę, tačiau ieško Dievo ir dvasingumo. Bažnyčiose tikinčiųjų net ir naktį laukė kunigai.

Šiemet popiežius Pranciškus savo žinioje Gavėnios proga sako: „Abejingumo pagunda gresia mums ir kaip individams. Esame sotūs sukrečiančių žinių bei vaizdų apie žmonių kančias ir sykiu jaučiamės visiškai negebantys ką nors pakeisti. Ką turėtume daryti, kad tai siaubo ir bejėgystės spiralei galėtume atsispirti? Pirma, galime melstis žemiškosios ir dangiškosios Bažnyčios bendrystėje. Nenuvertinkime daugelio maldos galios! Iniciatyva „24 valandos Viešpačiui”, kurią kovo 13 ir 14 d. šventėme visoje Bažnyčioje, taip pat vyskupijų lygmeniu, šį maldos poreikį kaip tik ir siekia išreikšti.”

Ruošiantis šv. Velykoms, susitaikymo pamaldas, kuriose tikintieji kviečiami atlikti išpažintį, įvairiu metu organizuoja daugelis Lietuvos bažnyčių. Susitaikinimo pamaldų ir rekolekcijų Vilniaus arkivyskupijoje laikus kviečiame žiūrėti čia.

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo interviu – nuo 28 min. 18 s.

Atgailos pamaldų įrašas iš Vilniaus Arkikatedros

24_val_plakatas