Per 700 gailestingumo darbuotojų ir savanorių Gailestingumo jubiliejaus dienoje

Lapkričio 14 d. Vilniuje apie 700 gailestingumo darbuotojų ir savanorių susirinko švęsti savo Gailestingumo jubiliejaus dieną.

Į Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidus susirinko žmonės, dirbantys ir padedantys ligoniams, neįgaliesiems, savarankiško gyvenimo namuose gyvenantiems, seniems žmonėms globos įstaigose ar namuose. Atvyko darbuotojai ir savanoriai iš kūdikių, vaikų globos namų, dienos centrų, šeimynų atstovai. Renginyje dalyvavo ir tie, kurie save dovanoja Bažnyčios karitatyvinėse tarnystėse.

Vilniaus arkikatedroje arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas sveikindamas dėkojo už Gailestingumo darbuotojų ir savanorių atliekamą tarnystę tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos, ir akcentavo, kad būtent į Gailestingumo darbus popiežius Pranciškus kreipė mūsų dėmesį visus šiuos metus. „Artumas, nuoširdumas ir gerumas yra taip reikalingi mūsų pasaulyje šiandien. Ačiū Jums, kad tuo nuolat dalijatės“, – kalbėjo arkivyskupas. Ganytojas kvietė nuolat kaip šią dieną semtis Dievo malonių, kad pakaktų jėgų ir ištvermės kasdienėje tarnystėje.

Kunigas Ričardas Doveika kalbėjo apie iššūkių kupiną žmogaus, kuris daro gailestingumo darbus, tarnystę. Kunigas kvietė pirmiausiai atpažinti net ir labiausiai suvargusiame žmoguje kilnumą, būti su juo ir padėti jam įveikti patiriamas problemas. Anot kalbėtojo – didžiausia problema yra abejingumas, kuriuo persismelkusi mūsų visuomenė. Kunigas perspėjo, apie tykančius pavojus – dažnai norisi sulaukti padėkos, pagarbos; iš šalies vieni žmonės įvertina ir džiaugiasi žmogumi, darančiu gailestingumo darbus, o kiti priešingai – menkina. Kad pavyktų išlaikyti savo apsisprendimo tarnauti kitiems kryptį, kunigas kvietė panardinti savo „šaknis“ Dievo malonės šaltiniuose. Kunigas R. Doveika savo pranešimą užbaigė Šventosios Motinos Teresės malda: „Lai šiandien Jumyse būna ramybė. Tikėkite Dievu, kad Jūs esate būtent ten, kur turite būti. Niekados nepamirškite begalinių galimybių, kurios gimsta iš tikėjimo. Naudokitės gautomis dovanomis ir gautą meilę siųskite toliau. Tvirtai žinokite, kad esate Dievo vaikas. Tegu šita tikrovė įsismelkia i Jūsų kaulus ir suteikia Jūsų sielai laisvę dainuoti, šokti, garbinti ir mylėti. Ji yra duota mums visiems.“

Kunigas Mariušas Maršalek, Gailestingumo metų koordinatorius Vilniaus arkivyskupijoje, papasakojo, kas yra Gailestingumo jubiliejus, kodėl atvertos Gailestingumo durys, kaip pasinaudoti jų teikiamomis malonėmis, pelnyti atlaidus. Kunigas pristatė, kodėl Vilnius vadinamas Gailestingumo miestu, kalbėjo apie šv. sesę Faustiną, pagal jos regėjimus nutapytą Gailestingojo Jėzaus atvaizdą. Kunigas Marszalek pakvietė visus susirinkusius piligrimystei į Gailestingumo šventovę, Faustinos namelį Antakalnyje,  Rasose esantį Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyną ir kitas su Šv. Faustina susijusias vietas.

Dalyviai, gavę Vilniaus žemėlapį ir piligriminių vietų aprašymus, leidosi savarankiškai piligrimystei po Vilnių – Gailestingumo miestą. Paskirtose vietose jų laukė žmonės, kurie detaliau papasakojo ir pavedžiojo po lankomą objektą. Susirinkusieji turėjo galimybę atlikti išpažintį ir pereiti Gailestingumo duris Aušros Vartuose.

Gailestingumo darbuotojų ir savanorių jubiliejų vainikavo šv. Mišios už susirinkusiuosius Vilniaus šv. Teresės bažnyčioje, kurioms vadovavo arkivyskupas Gintaras Grušas. Šv. Mišiose giedojo jungtinis Gailestingumo darbuotojų ir savanorių choras, kurį subūrė Vilniaus Caritas.

Šv. Mišių pamoksle arkivyskupas priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius apie tai, kas buvo Gailestingumas Motinai Teresei: „Gailestingumas buvo „druska“, suteikianti skonį kiekvienam jos darbui, ir buvo „šviesa“, praskaidrinanti sutemas tiems, kurie neturėjo net ašarų, kad verktų dėl savo skurdo ir kančios.“ Arkivyskupas kalbėjo: „Kiekvienas iš Jūsų gerai žinote savo įstaigos kasdienį darbą, problemas ir pasiekimus. Kartais gali apimti jausmas, kad kasdieniai Jūsų darbai yra nesvarbūs, o Jūsų indėlis per mažas ką nors pakeisti. Tačiau pažiūrėkite aplinkui, kiek Jūsų šiandien yra. Įsivaizduokite Lietuvą be kasdienio kiekvieno Jūsų ir Jūsų bendradarbių indėlio: jei staiga neliktų slaugos, senelių, neįgaliųjų, našlaičių globos, niekas nesirūpintų stokojančių maistu, drabužiais, negydytų ligonių, neišklausytų praradusių viltį, – Jūsų kasdienis, bet konkretus indėlis, palaiko mūsų visuomenę.“ Arkivyskupas kvietė visus susirinkusiuosius būti Gailestingumo apaštalais. Jis ragino ne tik daryti Gailestingumo darbus patiems, bet kviesti ir kitus savanoriauti, savanoriškai prisidėti prie gailestingumo darbų. „Mūsų visuomenei, Lietuvai ir visai Kristaus bažnyčiai to reikia“, – kalbėjo arkivyskupas. Jis ragino būti ištvermingiems, priimti į savo gyvenimą Dievo gailestingumo malonę ir būti Jo pavyzdžiu gailestingiems.

Vilniaus arkivyskupijos Carito drauge su Maltiečiais organizuota Gailestingumo jubiliejaus diena Gailestingumo darbuotojams ir savanoriams baigėsi agape Šv. Teresės bažnyčios kriptoje, kurioje visi vaišinosi Maltiečių sriuba.

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidai vyksta iki lapkričio 20 d. Tą dieną Aušros Vartuose bus užbaigtas ir Gailestingumo jubiliejaus Lietuvoje šventimas. Detali atlaidų programa www.ausrosvartai.lt.