Katechetai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Lenkijoje

Kviečiame skaityti Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro parengtą pasakojimą apie bendradarbiavimą su Torunės  katechetikos centru ir šiame mieste vykusią katechetikos konferenciją.

Jau daugelį metų Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras glaudžiai bendradarbiauja su Torunės katechetikos skyriumi: svečiai dažnai lankėsi Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centre, o šiais metais spalio 17–19 d. Jono Pauliaus II dialogo centre organizavo tarptautinę katechetų konferenciją, kurioje dalyvavome ir mes – grupelė Vilniaus arkivyskupijos katalikų tikybos mokytojų bei katechetų.

Lenkijos–Lietuvos konferencijoje pristatėme temas: „Stebuklingasis Dievo Motinos Gailestingumo atvaizdas ir jo istorija“ (Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokytoja Alina Bielska), „Vilniaus Gailestingojo Jėzaus paveikslas“ (Vilniaus V. Sirokomlės vidurinės mokyklos mokytoja ses. Žana Jarotskaja), „Ses. H. Majevska – nežinoma Gailestingojo Dievo apaštalė“ (Vilniaus J. I. Kraševskio gimnazijos mokytoja ses. R. Gvazdaitytė), „Mokytojo – katecheto autoritetas“ (Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos mokytoja ses. Agnieška Šymanska), „Katechezė pal. kun. Mykolo Sopočkos gyvenime“ (Vilniaus V. Sirokomlės vidurinės mokyklos mokytoja Ivona Geben), „Sakramentų dėlionė – mokymo priemonė katalikų tikybos pamokose“ (Vilniaus „Genio“ progimnazijos mokytoja Erika Margytė).

Seminare „Pagalba išgyvenant kaltės jausmą“ (ses. Elžbiejta Sozanska, Torunė), išgirsta medžiaga ir vyraujanti atmosfera ypatingai padėjo dalintis patirtimi katechezės srityje bei užmegzti  naujus tarpusavio ryšius.

Taip pat dalyvavome praktiniuose užsiėmimuose: lankėmės vaikų darželyje ir pradinėje mokykloje, kur sekėme vaikams legendą apie Vilniaus miesto įkūrimą. Specialiojoje mokykloje stebėjome vedamus užsiėmimus vaikams, turintiems vidutinę negalią.

Viešnagė buvo turtinga ne tik susitikimų, pasitarimų, dalinimosi patirtimi, bet ir miesto istorijos pažintinėmis ekskursijomis. Mokytojai buvo apgyvendinti piligrimų namuose, įsikūrusiuose šalia Dievo Motinos Nepaliaujamos Pagalbos bažnyčios, iš kurios per Marijos radiją kiekvieną rytą transliuojamos šv. Mišios. Didelė Dievo malonė, kad šioje bažnyčioje šventėme šv. Mišias. Po šv. Mišių susitikome su Torunės miesto tarybos atstovais. Torunės vyskupijos kurijoje neišdildomą įspūdį paliko šiltas ir draugiškas vysk. augziliaro Juozapo Szamockio sutikimas. Jo Ekscelencija atidėjo suplanuotus darbus, susitikimo metu nuoširdžiai džiaugėsi Vilniaus ir Torunės mokytojų bendradarbiavimu, domėjosi ateities planais. Po viešnagės aplankėme ir meldėmės didingoje Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto katedroje.

Antrąją vizito dieną aplankėme senamiestį: žymaus matematiko ir astronomo M. Koperniko namą, Svyrantį bokštą, Filadelfijos bulvarą. Gilų dvasinį įspūdį paliko puošni Torunės Dievo Motinos Naujosios Evangelizacijos žvaigždės ir šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II šventovė, mūsų laikais pastatyta iš tikinčiųjų aukų. Ji tapo Lenkijos naujosios evangelizacijos centru.

Grįždami į Lietuvą, užsukome į svečius pas kun. Zbignievą Maciejevskį, kuris tarnauja Plocko vyskupijoje, Marijos Nuolatinės Paguodos kenčiantiems parapijoje (Vinicos miestas). Klebonas taip pat yra ir pedagogų bendruomenės „NATAN“ narys. Daug metų ši bendruomenė Vilniuje vedė seminarus katalikų tikybos mokytojams ir katechetams. Kunigas Z. Maciejevski pasidalino asmenine darbo su jaunimu patirtimi ir supažindino su autorine programa „Gyvenimo su Dievu mokykla – rengimas Sutvirtinimo sakramentui“.

Ši kelionė, pažintys, įspūdžiai, nauja patirtis religinio ugdymo ir katechezės srityje – tai galimybė tobulėti ne tik dalykiškai, bet ir dvasiškai.

Esame dėkingi Dievui ir žmonėms, prisidėjusiems prie šios turiningos ir prasmingos konferencijos įgyvendinimo.