Penktadienį Vilniaus arkivyskupija pasitinka į Lietuvą atvykstančias Irako krikščionių šeimas

Liepos 3 dieną, penktadienį, į Vilnių atvyksta penkiolika krikščionių irakiečių iš trijų šeimų, kurios savo šalyje patyrė persekiojimus ir grėsmę gyvybei dėl tikėjimo. Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“, reaguodamas į sudėtingą situaciją Irake, inicijuoja šių šeimų perkėlimą į Vilniaus miesto parapijų bendruomenes.

„Mes privalome rasti drąsos pasirūpinti tais, kurie yra persekiojami dėl tikėjimo, kenčia karo baisumus“, – kalbėdamas apie šią iniciatyvą sakė Vilniaus arkivyskupas G. Grušas. „Pabėgėliai nėra statistika, tai žmonės, kurie kasdien patiria grėsmę gyvybei. Jie yra priversti palikti visą savo ankstesnį gyvenimą ir pasikliauti mūsų gailestingumu bei solidarumu, kaip karo metais mūsų tėvai ir seneliai pasikliovė Vokietijos, Jungtinių Valstijų ir kitų kraštų žmonių gera valia ir ieškojo prieglobsčio jų šalyse“, – kalbėjo arkivyskupas.

„Prisidėti prie šių šeimų integracijos kviečiame visus geros valios žmones. Tai padaryti galima ne tik aukojant pinigus, tačiau ir skiriant laiko susipažinti su atvykstančiais žmonėmis, aprodyti jiems mūsų miestą, pasikviesti kartu papietauti ar pažiūrėti filmą. Tai, kaip jiems seksis įsikurti mūsų šalyje didele dalimi priklauso ir nuo mūsų pasirengimo juos priimti“ – kalbėjo Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ Užsieniečių integracijos programos vadovė Ilma Skuodienė.

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ – Romos Katalikų Bažnyčios organizacija, telkianti geros valios asmenis socialinei pagalbai Vilniaus arkivyskupijos teritorijoje. Organizuodamas 40-ies įvairiapusę pagalbą teikiančių padalinių ir programų veiklą, Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ yra plačiausią socialinės pagalbos tinklą turinti nevyriausybinė organizacija Vilniaus regione, per metus suteikianti įvairią pagalbą 16 000 žmonių.

Jungtinių Tautų ataskaitoje apie situaciją Irake sakoma, kad Irako islamo valstybės kovotojai akivaizdžiai, sistemingai ir dideliu mastu rengė tiesiogiai prieš civilius žmones nukreiptus išpuolius, egzekucijas, žudymus, grobimus, žaginimus ir naudojo kitokį lytinį ir fizinį smurtą prieš moteris ir vaikus, prievarta verbavo vaikus ir juos panaudojo kaip savižudžius sprogdintojus. Nuo metų pradžios Irake žuvo arba buvo sužaloti, tarp jų nužudyti be teismo apie 700 vaikų. Ypač didelę grėsmę išgyvena Irako krikščionys ir kitos religinės mažumos, kurias siekiama „nušluoti nuo žemės paviršiaus“.

 

Daugiau informacijos:

Dalia Sakalauskaitė – Babravičė

8 676 02794

dalia@vilnius.caritas.lt


KVIETIMAS ŽINIASKLAIDAI

Fotoreporteriai ir televizijos reporteriai turės galimybę stebėti Irakiečių šeimų pasitikimą Vilniaus oro uoste penktadienį, liepos 3 d. 15.30 val. centrinėje atvykimo salėje. Maloniai prašome gerbti perkeliamų asmenų privatumą ir oro uoste jų nekalbinti.

Į spaudos konferenciją, skirtą pristatyti šią iniciatyvą kviečiame trečiadienį, liepos 8 d. 10 val. BNS konferencijų salėje adresu – Jogailos g. 9/1, Vilnius (4 aukštas)

Konferencijoje kalbės:

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ užsieniečių integracijos programos vadovė Ilma Skuodienė

Perkeltų irakiečių šeimų atstovė, kuri papasakos apie gyvenimą Irake, pabėgėlių stovykloje ir pirmuosius įspūdžius apie Lietuvą.