Arkivyskupas G. Grušas aukojo šv. Mišias Žemaičių Kalvarijos atlaiduose