Patriarchas Baltramiejus arkivyskupui Grušui: Tęskime mūsų ypatingą bendradarbiavimą

Ekumeninio patriarchato nuotrauka

Jo Šventenybės Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus kvietimu arkivyskupas Gintaras Grušas birželio 5 d. lankėsi Stambule ir dalyvavo ortodoksų Švč. Trejybės iškilmėje, švenčiamoje dieną po Sekminių.

Iškilmėse tardamas žodį Jo Šventenybė patriarchas Baltramiejus džiaugėsi reikšmingais žingsniais, vedančiais į vis didesnę dviejų seseriškų Bažnyčių vienybę.

Patriarchas su dėkingumu prisiminė savo apsilankymą Vilniuje, dėkojo už pagalbą Konstantinopolio Egzarchato dvasininkams Lietuvoje, kurie deda pastangas atkurti Ekumeninio Patriarchato buvimą mūsų šalyje.

Patriarchas Baltramiejus taip pat kalbėjo apie karą: „Besitęsiantis „nešventas“ karas, trunkantis jau daugiau nei metus, ryšį tarp mūsų Bažnyčių Lietuvoje daro dar reikšmingesnį ir savalaikį; šalyje, kuri didžiuojasi savo heroiškomis kovomis ginant laisvę ypač nuo Sovietų Rusijos priespaudos. Mes tikimės, kad mūsų vaisingas bendradarbiavimas tęsis ir bus toks pat efektyvus dialoge tarp Ortodoksų Bažnyčių Europoje ir Romos Katalikų Bažnyčios Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE)“.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas yra suteikęs galimybę Visuotinio (Konstantinopolio) patriarchato krikščionių ortodoksų bendruomenei sekmadienio ir švenčių Dieviškąją Liturgiją lietuvių kalba švęsti Vilniaus Švč. Trejybės (Trinapolio) bažnyčioje (Verkių g. 70, Vilnius).