Paskirta nauja Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ direktorė

Nuo rugpjūčio 9 d. Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ direktoriaus pareigas pradeda eiti Daiva Kanevičienė. Naujoji VA „Caritas“ vadovė iki šiol dirbo telekomunikacijų ir informacinių technologijų srityje, yra sukaupusi didelę darbo su klientais, procesų valdymo, tarptautinio darbo patirtį.

Daug metų priklausydama maldos grupei ir atlikdama maldos tarnystę D. Kanevičienė subrandino norą skirti savo laiką darbui Bažnyčios karitatyvinės veiklos lauke.

VA „Caritas“ yra viena iš giliausias socialinės pagalbos tradicijas turinčių organizacijų Lietuvoje ir plačiausią socialinės pagalbos tinklą turinti nevyriausybinė organizacija Vilniaus regione. 2016 metais VA „Caritas“ padaliniuose ir parapijų bendruomenėse dirbo 92 darbuotojai ir 577 savanoriai. Socialinę, psichologinę ir dvasinę pagalbą VA Caritas centruose gavo 17 659 žmonės, dar 2 288 žmonės ieškodami pagalbos kreipėsi į parapijų bendruomenes. 2016 m. įvairioms pagalbos veikloms VA „Caritas“ skyrė 1 856 277,84 Eur.

2016 m. rudenį VA „Caritas“ direktoriui Linui Kukuraičiui tapus socialinės apsaugos ir darbo ministru, VA „Caritas“ laikinai vadovavo Vaiva Mačiežaitė-Kazlauskienė, iki tol ėjusi direktoriaus pavaduotojos socialinėms programoms ir centrams pareigas.

Su VA „Caritas“ nuveiktais praėjusių metų darbais kviečiame susipažinti 2016 m. veiklos ataskaitoje.

Vilnensis.lt ir Vilnius.Caritas.lt informacija