Paskelbta tiksli Popiežiaus vizito Lietuvoje programa

Šią dieną, kai lygiai prieš 25 metus popiežius Jonas Paulius II apsilankė Lietuvos žemėje, paskelbta tiksli popiežiaus Pranciškus kelionės į Lietuvą programa.

„Taip jau sutapo, kad šiandien yra ir Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, diena. Taip, kaip Dievo Motina globojo popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą, taip mes pavedame Trakų Dievo Motinai, Lietuvos Globėjai, šį popiežiaus Pranciškaus atvykimą“, – sakė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas.

Lietuvos vyskupų paskelbtame kreipimesi artėjant Šventojo Tėvo vizitui Lietuvoje rugsėjo 22–23 d. sakoma, jog iš daugelio kvietimų, kuriuos popiežius gauna, dabar jis pasirinko aplankyti Baltijos šalis.

Paskelbtoje vizito programoje nurodomi du laikai: laikas, kada popiežius atvyksta į susitikimus, ir kiek ankstesnis žmonių atvykimo laikas – jie kviečiami atvykti kaip galima anksčiau kartu laukti Šventojo Tėvo ir jį pasitikti. Pvz. laukdami Šventojo Tėvo, Katedros aikštėje susirinkęs jaunimas dalyvaus programoje, stebės specialiuose ekranuose popiežiaus apsilankymą Aušros Vartuose.

Registracija vyko tik į jaunimo susitikimą Vilniuje ir šv. Mišias su popiežiumi Kaune. Vis dėlto tie, kurie neturi kvietimų, irgi yra kviečiami atvykti į Vilniaus Katedros aikštės prieigas, kur kvietimų nereikės, ir prie Kauno Santakos parko, kur savanoriai dalins kvietimus. Taip pat visi norintys susitikti su Šventuoju Tėvu raginami atvykti ir į kitas paskelbtas susitikimų vietas bei sutikti popiežių gatvėse, kuriomis jis važiuos papamobiliu.

„Popiežius pirmiausia atvyksta susitikti su lankomos šalies tikinčiaisiais, tačiau žinome, jog susitikti su šiuo garbingu svečiu atvyks piligrimų ir iš kaimyninių šalių – Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos“, –sakė Pasiruošimo popiežiaus vizitui komiteto generalinis sekretorius kun. Saulius Rumšas OP.

„Daug kas iš mūsų prisimena savo patirtį, kai atvyko popiežius Jonas Paulius II. Daugelis liudija tą patirtą ramybę, šiurpuliukus ir vienybės jausmą. Tokios patirtys įsimena ilgam. Tokios patirties galimybė yra siūloma ir mums – ateiti ir susitikti su Šventuoju Tėvu, išgirsti, ką jis kalba šiandienos Lietuvai, kiekvienam mūsų. Visų vyskupų vardu kviečiame ruoštis ir ateiti, sudalyvauti šiuose susitikimuose su Šventuoju Tėvu“, – kvietė arkivyskupas G. Grušas.

 

JO ŠVENTENYBĖS POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS VALSTYBINIS IR APAŠTALINIS VIZITAS LIETUVOJE
2018M. RUGSĖJO 22-23D. 

Rugsėjo 22 d. šeštadienis
Vilnius

Popiežius atvyksta į Tarptautinį Vilniaus oro uostą 11.30 val. Pasveikinimo ceremonija.

Susitikimas su Prezidente, valdžios ir pilietinės visuomenės atstovais, diplomatinio korpuso nariais
SIMONO DAUKANTO AIKŠTĖ. Atvykti iki 11.30 val.
Popiežius atvyksta į Prezidentūros rūmus mandagumo vizito pas prezidentę 12.10 val.
Popiežius atvyksta į susitikimą su valdžios atstovais, su visuomenės atstovais ir su diplomatinio korpuso nariai Simono Daukanto aikštėje 12.40 val.
Numatyta Šventojo Tėvo kalba

Jaunimo susitikimas su Popiežiumi
KATEDROS AIKŠTĖ. Atvykti iki 14.00 val.
Popiežius atvyksta į susitikimą su jaunimu 17.30 val.
Numatyta Šventojo Tėvo kalba.
Popiežius apsilanko Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 18.40 val.

Malda laukiant Popiežiaus Pranciškaus ir rožinis su Popiežiumi
AUŠROS VARTŲ KOPLYČIA.Atvykti iki 14.30 val. nuo Rotušės aikštės
Popiežius atvyksta į Gailestingumo motinos šventovę 16.30 val.
Numatyta Šventojo Tėvo malda.

Laukiame Popiežiaus kelyje į susitikimą su jaunimu
AUŠROS VARTAI–KATEDROS AIKŠTĖ. Atvykti iki 16.45 val.
Papamobilis važiuos M. Daukšos g.–Žiuprionių g.–Subačiaus g.– Maironio g.–Barboros Radvilaitės g.–Šventaragio g.

Laukiame Popiežiaus kelyje į Apaštalinę nunciatūrą
KATEDROS AIKŠTĖ–APAŠTALINĖ NUNCIATŪRA. Atvykti iki 18.30 val.
Papamobilis važiuos T. Vrublevskio g.–Arsenalo g.–T. Kosciuškos g.

  

Rugsėjo 23 d. sekmadienis

Šventasis Tėvas automobiliu išvyksta į Kauną 8.15 val.

Kaunas

Pasiruošimas ir šv. Mišios su Popiežiumi Pranciškumi, malda „Viešpaties angelas“
SANTAKOS PARKAS. Atvykti iki 8.00 val.
Rekomenduojamas atvykimo laikas – kvietime. Programa prasideda 5.00 val.
Šv. Mišios prasideda 10 val.
Numatytas Šventojo Tėvo pamokslas
„Viešpaties angelo“ malda – 12 val.

Pietūs su Vyskupais Kauno arkivyskupijos kurijos rūmuose – 12.35 val.

Popiežiaus susitikimas su kunigais, pašvęstaisiais ir seminaristais
KAUNO ARKIKATEDRA BAZILIKA. Atvykti iki 13.30 val. Norintieji stebėti susitikimą kviečiami į Kauno Rotušės aikštę
Popiežius atvyksta 15 val.
Numatyta Šventojo Tėvo kalba

Laukiame Popiežiaus kelyje į Kauno arkikatedrą
KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KURIJA–ARKIKATEDRA. Atvykti iki 14.20 val.
Papamobilis važiuos Rotušės a.–M. Valančiaus g.

Vilnius

Šventojo Tėvo išvykimas iš Kauno į Vilnių numatytas 16.00 val.
Išvykimas į Okupacijų ir Laisvės Kovų muziejų Vilniuje, su trumpu  sustojimu maldai prie Geto Aukoms atminti paminklo
GENOCIDO AUKŲ AIKŠTĖ (RŪDNINKŲ SKVERAS)

Popiežiaus apsilankymas Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje ir malda prie paminklo okupacijų aukoms atminti
LUKIŠKIŲ AIKŠTĖ. Atvykti iki 16.30 val.
Okupacijų ir laisvės kovų muziejų Šventasis Tėvas lankys 17.30 val.
Numatyta Šventojo Tėvo malda prie paminklo okupacijų aukoms atminti

Laukiame Popiežiaus kelyje į Apaštalinę nunciatūrą
LUKIŠKIŲ AIKŠTĖ–APAŠTALINĖ NUNCIATŪRA. Atvykti iki 17.45 val.
Papamobilis važiuoja Gedimino pr.–T. Vrublevskio g.–Arsenalo g.– T. Kosciuškos g.

Daugiau informacijos www.popieziausvizitas.lt