Pasitinkant Kūčias ir šv. Kalėdas | Vilniaus arkivyskupijos žinios

Mielieji,

„Nors šiais metais Kalėdos yra išgyvenamos netikėtu būdu, tai mus vienija su Šventąja Šeima, kuri patyrė didelius išbandymus kelyje į Betliejų. Sunkumai neužtvėrė kelio džiaugsmui gimusiu pasaulio Išganytoju.“ – mums primena vyskupai.

Šiandien, gruodžio 23 d., Lietuvos vyskupai kviečia melstis už medicinos darbuotojus ir ligonius. Junkimės į maldą stebėdami tiesioginę šv. Mišių transliaciją iš Aušros Vartų koplyčios 16 val.

Lietuvoje šv. Kalėdas pasitinkame prie bičiulystės, ramybės, susitaikinimo vakarienės stalo, dalijamės kalėdaičiu. Šiemet daugeliui Kūčių vakarienė bus mažesniame šeimos ar bičiulių rate, tačiau kviečiame nepamiršti Kūdikėlio atnešamo džiaugsmo bei ramybės ir Kūčių vakarienę pradėti malda.

Kūčių vakarą, Kalėdų dienomis bei pasitinkant Naujuosius metus kviečiame jungtis į maldą stebint šv. Mišių transliacijas iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių. Tvarkaraštis skelbiamas ir atnaujinamas čiaInformacijos taip pat kviečiame ieškoti savo parapijos interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyroje.

Šventinės transliacijos per LRT Kalėdų laikotarpiu:
Kūčių dieną:
19.00 val. Piemenėlių Mišios iš Vilniaus arkikatedros bazilikos (LRT Plius televizija ir LRT radijas)
20.30 val. Kalėdų nakties šv. Mišios iš Vatikano (LRT televizija)
Pirmąją šv. Kalėdų dieną:
12.55 val. Urbi et Orbi. Popiežiaus Pranciškaus kalėdinis sveikinimas miestui ir pasauliui (LRT televizija)
13.30 val. Kalėdinis interviu su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu (LRT televizija)
Antrąją šv. Kalėdų dieną:
12.00 val. Kalėdų šv. Mišios iš Kauno Prisikėlimo bazilikos (LRT televizija)

Kalėdų šv. Mišių transliacijos per Marijos radiją:
Kūčių dieną 19.00 val. Piemenėlių Mišios iš Vilniaus arkikatedros bazilikos
Pirmąją šv. Kalėdų dieną Mišios transliuojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.
Antrąją šv. Kalėdų dieną Mišios transliuojamos 10.00 ir 12.00 val.

Kalėdų džiaugsmo ir ramybės!

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.