Kalėdų laiko šv. Mišių transliacijos Vilniaus arkivyskupijoje, 2020 m.

Skelbiame 2020 m. šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šv. Mišių transliacijų tvarkaraštį Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose.

Tvarkaraštis yra nuolat pildomas. Jei sąraše nerandate bažnyčios, kviečiame informacijos taip pat ieškoti parapijų internetiniuose puslapiuose, socialinių tinklų paskyrose ir bažnyčių skelbimų lentose.

Šventinės Kalėdų transliacijos per LRT:
Gruodžio 24 d. 19.00 val. Piemenėlių Mišios iš Vilniaus arkikatedros bazilikos (LRT Plius televizija ir LRT radijas)
Gruodžio 24 d. 20.30 val. Kalėdų nakties šv. Mišios iš Vatikano (LRT televizija)
Gruodžio 25 d. 12.55 val. Urbi et Orbi. Popiežiaus Pranciškaus kalėdinis sveikinimas miestui ir pasauliui (LRT televizija)
Gruodžio 25 d. 13.30 val. Kalėdinis interviu su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu (LRT televizija)
Gruodžio 26 d. 12.00 val. Kalėdų šv. Mišios iš Kauno Prisikėlimo bazilikos (LRT televizija)

Kalėdų laiko transliacijos per Marijos radiją:
Gruodžio 24 d. 19.00 val. Piemenėlių Mišios iš Vilniaus arkikatedros bazilikos
Gruodžio 25 d. šv. Mišios transliuojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.
Gruodžio 26 d. šv. Mišios transliuojamos 10.00 ir 12.00 val.

Atnaujinta 2020 m. gruodžio 23 d.

[expandables]

[expandable id=”1″ title=”BAŽNYČIOSE VILNIAUS MIESTE”]

Vilniaus arkikatedra bazilika
Transliacija vyks: youtube kanale
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 19.00 LT per LRT Plius televiziją ir LRT radiją
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 12.30 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 12.30 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios:  18.30 LT (nuo 18.00 – adoracija)
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 12.30 LT.


Dievo Gailestingumo šventovė
Transliacija vyks: parapijos youtube kanale
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 LT; 12.00 LT; 16.00 PL; 20.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 LT; 12.00 LT; 16.00 PL; 20.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios:  10.00 LT; 12.00 LT; 16.00 PL; 20.00 LT; 23.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.00 LT; 12.00 LT; 16.00 PL; 20.00 LT


Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 LT, 22.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 11.00 LT, 16.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 11.00 LT, 16.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios:  12.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 11.00 LT, 16.00 PL


Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 21.00 LT, 23.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios:  18.00 PL, 19.00 LT
Gruodžio 31 d. nuo 17.00 val. bus transliuojamos švč. Sakramento adoracija ir Padėkos pamaldos PL, po 19.00 val. šv. Mišių – adoracija ir Padėkos pamaldos LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT


Vilniaus šv. Jono Pauliaus II parapija
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 18.00 PL, 20.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.00 PL, 11.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 12.00 LT/PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios:  18.00 LT/PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 11.00 LT, 13.00 PL


Vilniaus šv. Juozapo (Pilaitės) parapija
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 PL; 22.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 PL; 11.30 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 PL; 11.30 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios:  18.00 PL; 19.00 LT; 23.15 – ROŽINIO MALDOS TRANSLIACIJA
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.00 PL; 11.30 LT


Vilniaus šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčia
Transliacijo nuorodos bus įkeltos į šv. Kazimiero bažnyčios kalendorių. Kalendoriuje spausti Mišių laiką. Informaciją rasite svetainėje www.kazimiero.lt
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 17.30 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.30 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 12.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios:  17.30 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 12.00 LT


Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.30 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.30 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios:  19.00 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 15.00 PL


Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos youtube kanale
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 22.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 7.15 LT, 12.00 LT, 18.30 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 12:00 LT, 18.30 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios:  22.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 12:00 LT, 18.30 PL


Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 19.00 PL ir 21.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 11.30 LT, 13.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios:  18.00 PL, 19.00 LT
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 11.30 LT, 13.00 PL


Vilniaus šv. Jonų bažnyčia
Transliacija vyks: bažnyčios feibuke
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 18.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 11.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios:
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios:  18.00 LT


Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 19.00 LT, 21.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 11.30 LT, 13.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 11.30 LT, 13.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios:  17.00 LT, 18.00 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 11.30 LT, 13.00 PL


Vilniaus šv. arkangelo Rapolo bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 LT, 22.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 11.30 LT, 13.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 11.30 LT, 13.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios:  17.00 LT, 18.00 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 11.30 LT, 13.00 PL


Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapija
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios:
19.00 PL (transliacija youtube kanale, feisbuke, radijas „Znad Wilii“),
21.00 LT (transliacija www.vilniauskalvarijos.lt, youtube kanale, feisbuke).
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios:
9.00 PL (transliacija youtube kanale, feisbuke, radijas „Znad Wilii“),
10.30 LT (transliacija www.vilniauskalvarijos.lt, youtube kanale, feisbuke).
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios:
9.00 PL (transliacija youtube kanale, feisbuke, radijas „Znad Wilii“) ir 13.30 PL (transliacija youtube kanale,feisbuke)
10.30 LT ir 12.00 LT (transliacija www.vilniauskalvarijos.lt, youtube kanale, feisbuke)
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios:
13.00 PL (radijas „Znad Wilii“) ir 18.00 PL (transliacija youtube kanale, feisbuke),
23.00 LT (transliacija www.vilniauskalvarijos.lt, youtube kanale, feisbuke).
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios:
12.00 LT ir 19.00 LT (transliacija www.vilniauskalvarijos.lt, youtube kanale, feisbuke)
13.00 PL (radijas „Znad Wilii“) ir 18.00 PL (transliacija youtube kanale, feisbuke)


Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos youtube kanale
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 LT, 22.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios:  20.00 PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 11.00 PL, 12.00 LT


Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko parapija
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 19.30 LT; 21.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 PL; 11.30 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 PL; 11.30 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios:  18.00 LT/PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.00 PL; 11.30 LT

[/expandable]

[expandable id=”2″ title=”KITOSE VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE”]

Eitminiškių šv. Antano Paduviečio parapija
Transliacija vyks: feisbuke
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 18.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 9.00 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 9.00 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios:
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 9.00 PL


Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko parapija
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 19.30 LT; 21.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 PL; 11.30 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 PL; 11.30 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios:  18.00 LT/PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.00 PL; 11.30 LT


Paberžės Švč. Jėzaus Širdies parapija
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 20.00 LT, 21.00 PL
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.45 LT, 12.15 PL
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.45 LT, 12.15 PL
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios:  20.00 LT/PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.45 LT, 12.15 PL


Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia
Transliacija vyks: parapijos feisbuke
Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 19.00 PL, 20.00 LT
Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT
Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios:  18.00 LT PL
Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT

[/expandable]