Pasauliniame gailestingumo kongrese Samoa – dalyviai iš Vilniaus arkivyskupijos

Gegužės 20–26 dienomis Samoa sostinėje Apijoje vyksta Pasaulinis gailestingumo kongresas, kuriame dalyvauja Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, arkivyskupijos bendradarbiai Inesa Čaikauskienė ir Mykolas Juozapavičius.

Šio kongreso misija – skelbti ir liudyti  Dievo Gailestingumą – jo begalinės meilės ir vilties žinią konkrečiam žmogui ir visam pasauliui. Dalyviai klauso liudijimų, pranešimų, dalyvauja kultūriniuose renginiuose, šv. Mišiose, skiriama laiko maldai ir Švč. Sakramento adoracijai.

Tai jau penktasis toks pasaulinis Dievo gailestingumui skirtas renginys. Pirmasis kongresas vyko Romoje 2008 m. Kongresą globojo penkiolika žymių pasaulio kardinolų, tarp kurių buvo ir kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Stebėti transliacijas iš renginio Samoa ir peržiūrėti įrašus galima čia.

Arkivyskupo Gintaro Grušo pranešimas (anglų kalba):

Pasauliniai gailestingumo kongresai yra vykę Romoje (2008 m.) Krokuvoje (2011 m.), Bogotoje (2014 m.), Maniloje (2017 m.) ir šiemet vyksta Apijoje.

Daugiau apie renginį: https://wacom5samoa2023.com