Sekminių šventė Vilniaus Kalvarijose

Gegužės 22–28 dienomis Vilniaus Kalvarijose iškilmingai bus švenčiamos Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė.

Sekminių atlaidų programa lietuvių ir lenkų kalbomis skelbiama Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) parapijose svetainėje. Taip pat kviečiami registruotis savanoriai, galintys talkinti bendruomenei atlaidų metu.

Šių metų atlaiduose apmąstoma eilutė iš Pirmojo laiško Korintiečiams: „Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną, visi – žydai ir graikai, vergai ir laisvieji; ir visi buvome pagirdyti viena Dvasia(1 Kor 12, 13).

Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonas kun. Jurgis Vitkovski, kviesdamas tikinčiuosius švęsti Šventosios Dvasios atsiuntimo šventę Vilniaus Kalvarijose, primena: „Ši Tiesos Dvasia kreipia žmogaus žvilgsnį į Jėzų, suvienija jį su Išganytoju. Ji siekia, kad kiekvienas krikščionis Kristaus tarnystės ir pasiaukojimo kelią rinktųsi kaip savo gyvenimo pavyzdį. Šventoji Dvasia teikia fizinių ir dvasinių jėgų kovojant prieš blogį, ugdo ir puoselėja žmoguje dorybes, padeda ieškoti tiesos, uždega sielą tikėjimo ugnimi bei suburia tikinčiuosius į bendrą Viešpaties šeimą. Jėzaus įsteigtos Bendruomenės – Bažnyčios – siela yra Šventoji Dvasia.“

2023 m. Sekminių programa Vilniaus Kalvarijose:
 Gegužės 22–24 d.

18.00 val. šv. Mišios (lenkų k.)
19.00 val. šv. Mišios (lietuvių k.)

Gegužės 25 d., ketvirtadienis. Adoracijos diena

Nuo 8.00 iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje
18.00 val. šv. Mišios (lenkų k.)
19.00 val. šv. Mišios (lietuvių k.)

Gegužės 26 d., penktadienis. Kunigų ir vienuolių diena

10.00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios
14.00 val. šv. Mišios bažnyčioje

Maldos vakaras su Marcin Zielinski (lietuvių ir lenkų k.)
18.00 val. šv. Mišios bažnyčioje
18.45 val. Vaišės pievoje šalia bažnyčios
19.30 val. Maldos vakaras su Marcin Zieliński ir šlovinimo grupe „Dėl Tavęs“ pievoje

Gegužės 27 d., šeštadienis

Programa lietuvių kalba. Šeimų ir jaunimo diena:
9:00 val. šv. Mišios bažnyčioje
Programa vaikams ir tėvams:
10.00 val. šv. Mišios prie Marijos Sopulingosios koplyčios
11.00–14.00 val. Šeimų Kryžiaus kelias
15.30 val. vakaras bendruomenėje „Sekminių belaukiant“

Programa lenkų kalba:
9:00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios
13.00 val. šv. Mišios pievoje šalia bažnyčios
Po Mišių – agapė ir koncertas pievoje

Gegužės 28 d., sekmadienis. Sekminės

9.00 val. šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
9.00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios (lietuvių k.)
13.00 val. iškilmingos šv. Mišios pievoje šalia bažnyčios
Po Mišių – agapė ir bendrystė pievoje


Septynių kilometrų ilgio Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelias yra vienas didžiausių Europos Kryžiaus kelių, užimantis 160 ha plotą. Sakralinį architektūrinį ansamblį sudaro Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia ir 35 stotys. Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia yra pagrindinė Sekminių šventimo vieta Vilniaus arkivyskupijoje. Kelio ilgis, atstumai tarp stočių žingsniais atitinka Jėzaus laikų Jeruzalės topografiją, todėl Vilniuje esančios Kalvarijos vadinamos „Jeruzalės miestu“. Būtent dėl Kryžiaus kelio ši Vilniaus miesto dalis gavo Jeruzalės vardą.

Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelias įrengtas dėkojant Dievui už pergalę prieš carinės Rusijos kariuomenę ir pašventintas 1669 m. Šia vieta besirūpinantys Vilniaus dominikonai, remiami didikų ir iškilių dvasininkų, 1772 m. čia pastatė Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią ir 20 naujų koplyčių. Iki XX a. ansamblis keitėsi mažai. Daugiau nuostolių padarė tik Napoleono kariuomenė. Labiausiai Vilniaus Kalvarijos nukentėjo sovietmečiu, kai 1962 m. vieną naktį buvo susprogdintos beveik visos stotys. Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1990 m. tikintieji ėmėsi atstatyti Kryžiaus kelią ir po 12 metų, 2002 m., per Sekmines visos koplyčios buvo iškilmingai pašventintos.


Parengta pagal Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijos) parapijos informaciją