Vilnius – parafia p.w. św. Jana Pawła II

Informacje prawne:

Vilniaus šv. Jono Pauliaus II parapija
Įm. k. 304938367
Sąskaita LT77 7300 0101 5692 0905
Swedbank, AB
Sąskaita bažnyčios statybos reikmėms: LT32 7300 0101 5931 8585
Swedbank, AB


Dėl Šv. Mišių, palaidojimo, ligonių aplankymo, Krikšto ar Santuokos parapijos koplyčioje kreipkitės į parapijos kunigus:
+370 630 10 000, klebonas@jp2.in (įvairiais dvasiniais ir parapijos veiklos klausimais);
+370 692 78 003, vikaras@jp2.in (dėl ilgesnės išpažinties ar dvasinio pokalbio, užtarimo maldos)

Kitais klausimais kreipkitės:
+370 692 78002, misija@jp2.in – dėl paruošimo sakramentų priėmimui, liturgijos ir evangelizacijos klausimais:
+370 692 78001, sielovada@jp2.in – dėl pažymų bei leidimų ir parapijos sielovadinių veiklų klausimais: ;
+370 692 78000, caritas@jp2.in – dėl reikalingos pagalbos ir karitatyvinės veiklos klausimais: ;
+370 601 09847, parama@jp2.in – dėl paramos bažnyčios statybai ir kitais finansiniais klausimais:

Coordinates of this location not found

Znajduje się na terenie parafii

Służy w parafii