Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapija

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja

Klebonas  Jan Mackevič