Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapija

Coordinates of this location not found

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja

Klebonas  Jan Mackevič