Koplyčia Sangėliškėse

Šv. Mišios:

VII: 15.00 PL (kartą per mėnesį)