Parudaminio Kristaus Atsimainymo parapija

Coordinates of this location not found

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja