Deimantas Braziulis

Gimimo data: 1981-09-26
Kunigystės šventimų data: 2007-04-28

Pareigos, tarnystės vieta