Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo parapija

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja

Rezidentas  Antanas Valatka