Koplyčia Rubelninkuose (Šv. Kazimiero)

Šv. Mišios:

VII: 14.00