Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja

Klebonas  Pavel Paliul
Rezidentas  Rimgaudas Šiūlys