Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija

Juridinio asm. duomenys:

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
Juridinio asmens kodas 191306431
Sąskaita LT965016200014000930

Coordinates of this location not found

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja

Klebonas  Pavel Paliul
Rezidentas  Rimgaudas Šiūlys