Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja

Rezidentas  Rimgaudas Šiūlys