Rimgaudas Šiūlys

Gimimo data: 1975-05-31
Kunigystės šventimų data: 2000-10-07
Telefono nr. +370 601 15 955

Pareigos, tarnystės vieta