Gedžiūnėlių Švč. M. Marijos Sopulingosios parapija

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja

Administratorius  Rimas Kalmatavičius