Vytautas Pūkas

Gimimo data: 1954-06-01
Kunigystės šventimų data: 1980-09-21
Telefono nr. +370 617 59 855

Pareigos, tarnystės vieta