Dieveniškių Švč. M. Marijos Rožančinės parapija

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja