Dieveniškių Švč. M. Marijos Rožančinės parapija

Coordinates of this location not found

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja